Generalforsamling i EVGIF

EVGIF indkalder til generalforsamling d. 10. maj kl 19.30 i skolekøkkenet på Eltang skole.

Ekstra generalforsamling: tilpasning af vedtægter.

Forslag tilføjelse § 9a:

Foreningen tegnes ved underskrift af xxx, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån af den samlede bestyrelse.

Forslag tilføjelse § 5:

Ethvert medlem der handler mod foreningens vedtægter eller skader denne, kan efter bestyrelsens beslutning suspenderes eller udelukkes helt.

ændres til:

En suspension skal forelægges for den for den kommende generalforsamling, hvor vedkommende skal have lejlighed til at forsvare sig. Efterfølgende er det generalforsamlingen, der træffer beslutningen om udelukkelse af medlemmer.

 

Ordinær generalforsamling – dagsorden i følgende vedtægter:

1: Valg af dirigent og referant

2: Beretning ved formanden og bestyrelse

3: Regnskab

4: Kontingent

5: Indkommende forslag

6: Valg af bestyrelse og evt. suppleant

på valg er: Gitte, kasserer – modtager ikke genvalg

Søren, formand – modtager ikke genvalg

Niels, Åge, suppleant – modtager ikke genvalg

Peter, suppleant – modtager genvalg.

7: Valg af revisor

8: Evt.

Vel mødt

 

HØSTFEST 2016

Eltang Borgerforening inviterer til Høstfest 2016.

Det er lørdag, 1. oktober kl. 18.00 i Lilballe Forsamlingshus.

Tag naboer og venner med til et forrygende høstbal i forsamlingshuset.

I år med Søndergaards helstegte pattegris, salater og kartofler fra Bølling Kro, 2 slags fadøl fra Hancock, og Niels Aages musik.

Og selvfølgelig en velforsynet bar med de bedste bartendere.

Pris: 150, – kr. (børn halv pris).

Tilmelding og betaling inden 25. sept. på mail (jhy@km.dk), eller blot ved at betale til foreningens giro konto 87 12 69 19  (<73) eller bankkonto 1551 – 3211393025 med angivelse af navn og antal.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Høstgudstjeneste for børn

Eltang kirke på torsdag den 15. september kl. 17.00
Medbring gerne frugt og grønt fra haver og marker til at pynte kirken med.
Der er fortælling og ”aktivitet”
Kirkekoret synger – og vi synger med. …
Efter gudstjenesten spiser vi sammen i Kirkehuset.
Det er gratis at være med – og der er ingen tilmelding.
Vi glæder os til at se jer 🙂 

HUSK din kirke og dit menighedsråd – de er dine.

 I morgen, tirsdag den 13. september, sættes det nye hold for de kommende 4 år ved opstillingsmødet i Kirkehuset, Eltangvej 106, kl. 19.00.
Hvad skal der ske i kirken? Hvad skal vi lave sammen? Hvor skal skabet stå? Hvordan bevarer vi kirken som en levende og aktiv del af vores lokalområde? Hvordan værner vi bedst om vores fællesskab?
Kom og vær med: Hvis du ikke selv vil stille op, så kom og bak op om dem, der der vil.